DISCLAIMER voor freelanceseospecialist.nl


Algemene Informatie:

  • Deze website (freelanceseospecialist.nl) is eigendom van en wordt beheerd door mij, Jonne van Bodegraven, een freelance SEO-specialist. De informatie op deze website is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel ik ernaar streef de informatie actueel en correct te houden, geef ik geen garanties van welke aard dan ook over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde grafische afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook.

Professioneel Advies:

  • De inhoud van deze website vormt geen advies en mag niet worden gebruikt als basis voor het nemen of nalaten van beslissingen. Het wordt sterk aanbevolen om contact op te nemen met een professionele SEO specialist voordat u actie onderneemt op basis van enige informatie gevonden op deze website. Voor advies kunt u contact met mij opnemen via de contactpagina (freelanceseospecialist.nl/contact/).

Garanties op Diensten:

  • Hoewel ik streef naar succes bij het verbeteren van de SEO van uw website, kan ik geen specifieke rankings, toename van verkeer of andere specifieke resultaten garanderen. De resultaten van SEO diensten kunnen variëren en zijn afhankelijk van vele factoren, waarvan sommige buiten mijn controle liggen.

Externe Links:

  • Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder mijn beheer vallen. Ik heb geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of ondersteuning van de meningen die erin worden geuit.

Aansprakelijkheid

  • In geen geval ben ik aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website.

Auteursrechtelijke Kennisgeving:

  • Alle inhoud op deze website is eigendom van freelanceseospecialist.nl of zijn inhoudsleveranciers en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten. Het reproduceren, permanent opslaan of doorzenden van de inhoud van deze website is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van freelanceseospecialist.nl.

Wijziging van Voorwaarden:

  • Ik behoud me het recht voor deze voorwaarden op elk moment te wijzigen, en u stemt ermee in zich te houden aan de meest recente versie van deze Gebruiksvoorwaarden Overeenkomst telkens wanneer u de website bekijkt en gebruikt.